Xedea

Zerbitzu-emaileak, webgunearen arduradunak, erabiltzaileen eskura jartzen du dokumentu hau, zeinaren bidez bete nahi baititu Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren (IG-MEZL) Zerbitzuen 34/2002 Legean xedatutako betekizunak, eta, halaber, jakinarazi webgunearen erabiltzaileei zein diren webgunearen erabilera-baldintzak.

Webgunera sartzean, erabiltzaileak onartzen du osotasunez ulertzen dituela erabilera-baldintza orokor hauek, eta onartu egiten dituela. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak ez erabiltzeko legez kanpoko jardueretarako, eta une oro errespetatzeko baldintza orokor hauek. Zerbitzu-emaileak edozein unetan eragotz dezake webgunerako sarbidea, baldin eta legearen, fede onaren edo baldintza orokor hauen kontrako erabilera hautematen badu.

Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio-mota aldatzeko eskubidea, eta ez du erabiltzaileei aldaketa horien berri emateko obligaziorik; nahikoa izango da webgune honetan argitaratzea.

Zerbitzu-emaileari buruz

Webgunearen zerbitzu-emaileak bere identifikazio-datuak ematen dizkie erabiltzaileei, erabiltzailearen konfiantza eta harekin dituen harremanak hobetzeko.

Enpresaren izena: BATEGIN, S.L.P.

Enpresaren helbidea: Portuetxe Kalea, 63 – 2ºD, 20018, San Sebastián, Gipuzkoa, España.

IFK: B75097451

Telefonoa: 943 364 797

h.el.: donostia@bategin.com

Gipuzkoako Erregistroan inskribatua: Orria SS-35802, Folioa 29, Liburukia 2621, Liburua 71, Idazpena 6477.

Domeinu-izena: bategin.com

Lanbide arautua:

Langilea

Elkargo profesionala

Titulu akademikoa

Kolegiatu zenbakia

Espedizio estatua

Arauak

Enrique Morónn

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Arkitekto Teknikoa

748

Espainia

Real Decreto 1627, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

(BOE-A-1997-22614)

Jose Muro

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Arkitekto Teknikoa

902

Espainia

Iñigo Goñi

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Arkitekto Teknikoa

1133

Espainia

Jason Lekuona

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa

Arkitekto Teknikoa

1645

Espainia

Ana Isabel Sánchez

Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Gipuzkoa

Ingeniari Tekniko Industriala

3959

Espainia


Erantzukizuna:

Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartzen webgunean argitaratutako informaziotik eratorritako erantzukizunik, baldin eta informazio hori kanpoko hirugarren batek manipulatu edo sartu badu (esate baterako, foroetan, txatetan, blogetan, iruzkinetan eta abar). Nolanahi ere, eta LSSI-CE legeak agintzen duenez, zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indarren eskura jartzen da edukiak ezabatzeko edo blokeatzeko, baldin eta eduki horiek estatuko edo nazioarteko legeari eragiten badiote edo hura urratzen badute, edo hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari kalte egiten badiote; horrelakoetan, agintari eskudunei jakinaraziko die, beharrezkoa bada.

Baldin eta erabiltzaileak uste badu sailkapen horretan sar daitekeen edukirik egon daitekeela webgunean, webgunearen administratzaileari jakinarazi behar dio berehala.

Webgune hau berrikusi eta probatu da, behar bezala funtziona dezan. Arazorik ezean, urteko 365 egunetako 24 orduetan behar bezala funtzionatuko duela bermatu daiteke. Alabaina, zerbitzu-emaileak ez ditu baztertzen programazio-erroreak, edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko gertaerak suertatzea, zeinek ezinezko egingo balukete web-orrian sartu ahal izatea.


Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune hau, barnean harturik (adibideak dira, ez murriztapenak) haren programazioa, edizioa, konpilazioa, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak, webgunearen arduradunaren jabetzakoak dira, eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko estatuko eta nazioarteko legediak babesten ditu. Webgunean sartzeak ez dio ematen erabiltzaileari inolako jabetza-eskubiderik haien gain.

Jabetza intelektualaren eta industrialaren legeak behar bezala babesten ditu webguneko eduki guztiak, eta, orobat, erregistro publikoetan inskribatuta daude.

Zernahitarako eginak izan direla ere, aldez aurretik zerbitzu-emailearen baimen idatzia behar da osorik edo partez erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta komertzializatzeko. Zerbitzu-emailearen aurretiazko baimenik gabe erabiltzea egilearen jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen urraketa larritzat hartuko da.

Zerbitzu-emailearenak ez diren webguneko diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak beren jabeenak dira, eta haien ardura dira eduki horiei buruz sor daitezkeen eztabaidak. Zerbitzu-emaileak onartzen ditu titularrei dagozkien jabetza industrialaren eta intelektualaren gaineko eskubideak; alabaina, horrek ez du esan nahi elementu horiek webgunean aipatze edo azaltze hutsagatik zerbitzu-emaileak haien gaineko eskubiderik edo erantzukizunik duenik, ez eta babesik, laguntzarik edo gomendiorik ematen dienik ere.

Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzeari buruzko oharrak egiteko, bai eta webguneko edozein edukiri buruzkoak ere, helbide elektroniko hau balia daiteke: donostia@bategin.com.

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo hemen egiten diren jarduerekin lotutako eztabaida eta galdera guztiak ebazteko, Espainiako legedia aplikatuko da. Bi aldeek berariaz onartzen dute hori, eta erabilerarekin lotutako edo hortik eratorritako desadostasun guztiak ebazteko, Donostiako epaitegietara eta auzitegietara joko da.

Dokumentu honetako edozein klausula baliogabetuz gero, gainerako klausulak indarrean jarraituko dute, eta aldeen borondatea eta baldintza hauen helburua kontuan hartuta interpretatuko dira. BATEGIN, S.L.P.k aukera izango du dokumentu honetan onartzen zaizkion eskubide eta ahalmen batzuk ez erabiltzeko; horrek, hala ere, ez du esan nahi uko egiten dienik, baldin eta BATEGIN, S.L.P.k berariaz hala onartzen ez badu.