BATEGIN, S.L.P. (Segurtasun eta osasuneko koordinadoreak) laneko arriskuen prebentzioaren esparruan zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa bat da. 

BATEGIN SLP 2013. urtean sortu zuten 12 urte baino gehiagoko esperientzia duten zenbait teknikok. Hauek eraikin-proiektuetarako segurtasun eta osasun azterketen eta oinarrizko azterketen idazketan eta obra-zibilak, industria-obrak eta eraikuntza-obrak egiten diren bitartean segurtasunaren eta osasunaren esparruko koordinazioan dute esperientzia, baita makinak muntatzean eta desmuntatzean, instalazioak martxan jartzean, etab. ere, baldin eta 1627/1997 Errege Dekretuak, eraikuntza-obretan segurtasunean eta osasunean  xedapen minimoak ezartzen dituenak, eragiten  ez badie.

BATEGIN SLP (Segurtasun eta osasun Koordinadoreak) taldea hainbat espezialitatetan trebakuntza akademikoa duten teknikoek osatzen dute, Industria-Ingeniaritza eta Arkitektura Teknikoa esaterako, laneko arriskuen prebentzioan formakuntza zabala edukitzearekin batera.

Bategin